Hemtjänst

Hem_3

Vi har ramavtal med Stockholm stad, Nacka, Haninge och Västerås enligt lagen om valfrihetssystemet inom vård och omsorg (LOV). Vi utför bl.a. hemtjänst, ledsagning, avlösning och boendestöd. Valfrihetssystemet innebär att du som bor hemma och får biståndsbedömda insatser kan välja vem som kommer hem och utför insatserna. Det föreligger ingen prisskillnad mellan olika utförare av de olika insatserna. Är du inte nöjd, är det enkelt att byta utförare. Vi garanterar att Domicare är ett lyckat val.

Företagsledningen på Domicare har mångårig erfarenhet inom vård- och omsorgssektorn. Vi har ett välutvecklat kvalitets- och ledningssystem som kontinuerligt följs upp.  På basis av den genomförandeplan som vi upprättar tillsammans med dig kommer vi överens om; vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Vi värnar om din rätt till självbestämmande, integritet och delaktighet i alla beslut som fattas.

Med oss kan du känna dig trygg och vara säker på att du blir behandlad på ett värdigt sätt. Vi är lyhörda för dina önskemål, respektfulla i bemötandet och hittar lösningar som gör dig nöjd. Domicare ser till att du får tillräckligt med näringsrik kost, utevistelse, god personlig hygien och social samvaro. Vi försöker alltid uppmärksamma födelsedagar och andra högtider på något sätt.

All vår personal har adekvat erfarenhet/utbildning och är kontrollerad mot polisens belastningsregister. Vi skickar bara personal som motsvarar din kravprofil på ålder, kön, språk och andra bakgrundsfaktorer. Annat än vid sjukdom och semestrar ser vi till att samma person som du accepterat kommer och utför insatsen.

Välkommen till hemtjänstföretaget som bryr sig!

Steve Olander
Verksamhetschef